Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

duminică, 27 decembrie 2015

Citate alese - 27 Decembrie 2015

Unii sau alții suferă din motivele și plăcerile personale... Isus Christos - Domnul nostru Mântuitor a suferit pentru că ne-a iubit!
Sanda Tulics
____

 Lasă ca mireasma Domnului Isus sã fie pusă ca un semn ce va rămâne pururi peste gândul tău, peste cugetul tău şi peste viaţa ta întreagă.
Bobu Veronica
____

 Isus Cristos este mărturia dragostei Tatălui ceresc față de toți pământenii.
Sanda Tulics
_____________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: