Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

vineri, 29 aprilie 2016

Din viaţă - 29 Aprilie 2016

Şi El (Isus) le-a zis: Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
(Luca 20:25)

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
(Luca 6:37)

Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
(Ioan 14:6)
____________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: