Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

duminică, 3 aprilie 2016

Din viaţă - 3 Aprilie 2016

Dacă este durere în cer, cred că aceasta este cauzată de faptul că noi vrem darurile lui Dumnezeu, dar nu vrem ca Însuşi Dumnezeu să fie mediul nostru în care trăim.

Credinţa este o redirecţioanare a privirii noastre, eliminarea imaginii noastre din centrul atenţiei şi înlocuirea ei cu Dumnezeu.

Oamenii au transformat religia într-o comedie. O comedie a erorilor, de asemenea, pentru că oamenii au devenit ei înşişi robii lucrurilor exterioare. S-au făcut robii obiectelor!

Dumnezeu este infinit! Prin infinit înţelegem că Dumnezeu nu are limite, nici o graniţă şi nici un sfârşit. Ceea ce Dumnezeu este, este fără hotar. Tot ceea ce este Dumnezeu este fără graniţe şi fără limite.
(A. W. Tozer)

Niciun comentariu: