Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

duminică, 1 mai 2016

Din viaţă - 1 Mai 2016

HRISTOS A ÎNVIAT !!!
 
Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu ţi oameni: Omul Cristos Isus.
(1Timotei 2:5)
____

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.
(1Petru 5:7)
____

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
(Ioan 5:24)
___________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: