Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

sâmbătă, 26 decembrie 2015

Citate alese - 26 Decembrie 2015

Adevăratul dătător de daruri este Isus Hristos; doar El poate oferi lucruri ce nu-şi pot găsi o scară de valori pământeşti.
Ficard Florica
____

 Pământeşte, Isus S-a născut o singură dată, însă duhovniceşte, Se poate naşte-n orice clipă în inimile oamenilor.
Anonim
____

 Desprinde-te din braţele Amăgitorului, fă doar un pas înspre ISUS şi de restul, se va ocupa EL!
Ficard Florica
____________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: