Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

luni, 21 decembrie 2015

O maximă pentru astăzi - 21 Decembrie 2015

Nașterea Domnului Isus, demonstrează categoric Întruparea lui Dumnezeu Fiul și prin faptul că această naștere a marcat Lumea, Tera, Cosmosul și Oștirile Cerului; încă le marchează și va marca chiar și Eternitatea.
Ioan Hapca
_____________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: