Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

duminică, 13 decembrie 2015

Din viaţă - 13 Decembrie 2015

Iadul e dovada respectului si dragostei din partea lui Dumnezeu pentru om. Dacă nu L-ai vrut în viaţa asta, de ce să te oblige să stai o veşnicie alături de El în cer?   
Alexander Rodriguez
____

Tot ce a avut cerul mai scump, L-a dat pentru salvarea Universului şi pentru mântuirea noastră, în persoana Domnului Isus, care prin neprihănirea Sa ne-a adus Mântuirea.
Flavius Laurian Duverna
____

Nașterea Domnului Isus, demonstrează categoric Întruparea lui Dumnezeu Fiul și prin faptul că această naștere a marcat Lumea, Tera, Cosmosul și Oștirile Cerului; încă le marchează și va marca chiar și Eternitatea.
Ioan Hapca
_____________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: