Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

duminică, 27 martie 2016

Din viaţă - 27 Martie 2016

Învierea lui Hristos este cea mai autenică dovadă a creştinismului care a supravieţuit două mii de ani de persecuţii, şi va supravieţui până la a doua Sa venire pe norii cerului.
(Flavius Laurian Duverna)
____

Să nu adăpăm credinţa la apele stărilor emoţionale, ci la Marea Înviere a Mîntuitorului Iubit!
Învierea Domnului Isus Hristos nu este ''o idee'' îmbrățișată de anumite biserici și persoane, este adevărul și realitatea pe care cei credincioși Lui o pot experimenta, este încrederea care salvează de la moarte dând viață veșnică!
(Sanda Tulics)
____

Creștinul adevărat-mortul de ieri, înviatul de azi, eternul de mâine.
(Berbec Ion)
____

Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.
El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.
Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.”
(Biblia: Marcu 16:5-7)
__________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: