Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

sâmbătă, 5 martie 2016

Doza de zâmbete - 5 Martie 2016

Î: Ce este un şef?
R: O persoană care vine târziu la serviciu când tu vii devreme şi care vine devreme când întârzii tu.
____

- Ce faci aici, pescuieşti?
- Nu, îi dresez pe peşti să îmi mănânce din cârlig...
____

- Daţi-mi 1 litru de lapte de vacă!
- Nu încape în sticla dvs., e prea mică.
- Atunci daţi-mi 1 litru de lapte de oaie...
____

- Clasa voastră este aşa slabă la matematică, încât 70% din voi nu vor trece clasa, spune profesorul.
- Ha ! Ha ! Ha! izbucneşte Ionel.
- Ce ai găsit de râs?
- Păi, noi nici nu suntem atâţia în clasă !!!
___________________________________________________________________________________

Niciun comentariu: